U okviru projekta “Zajedno do sredstava EU fondova” pozivamo sva javnopravna tijela i javne ustanove da se jave putem e-maila, telefona ili
osobno za pružanje informacija i stručne pomoći u pripremi i provedbi projekata od interesa za razvoj županije na području Sisačko moslavačke županije.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj