Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala je 5 natječaja za dodjelu institucionalnih podrški stabilizaciji i/ili razvoju udruga:

 1. INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA U PODRUČJU DEMOKRATIZACIJE I DRUŠTVENOG RAZVOJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
 2. INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA KOJE U PRETHODNIM RAZDOBLJIMA NISU KORISTILE INSTITUCIONALNU PODRŠKU NACIONALNE ZAKLADE
 3. INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA IZ DOMOVINSKOGA RATA U REPUBLICI HRVATSKOJ
    • (Financijska sredstva za institucionalne podrške po ovom natječaju za udruge iz Domovinskog rata osiguralo je Ministarstvo hrvatskih branitelja)
 4. INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM KOJE DJELUJU NA LOKALNOJ RAZINI
 5. INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA
    • (Financijska sredstva za institucionalne podrške po ovom natječaju za udruge za zaštitu potrošača osiguralo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.)

 

Institucionalne podrške su specifičan oblik ulaganja Nacionalne zaklade u stabilizaciju i
razvoj isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj, a ostvaruju se na rok od 3
godine i to:

I. INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA U PODRUČJU DEMOKRATIZACIJE I DRUŠTVENOG RAZVOJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se udrugama koje doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju u 3 kategorije:
1. do € 39.000,00 – do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje
aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
2. do € 26.000,00 – do pet (5) podrški podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj
koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja
natječaja
3. do € 13.000,00 – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje
aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga
natječaja uz zadovoljavanje ostalih uvjeta propisanih natječajem.

II. INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA KOJE U
PRETHODNIM RAZDOBLJIMA NISU KORISTILE INSTITUCIONALNU PODRŠKU
NACIONALNE ZAKLADE
Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se udrugama koje doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju u RH, a koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku Nacionalne zaklade u 3 kategorije:
1. do € 39.000,00 – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje
aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
2. do € 26.000,00 – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje
aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
3. do € 13.000,00 – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje
aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga
natječaja uz zadovoljavanje ostalih uvjeta propisanih natječajem.

III. INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA IZ
DOMOVINSKOGA RATA
Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se udrugama iz Domovinskog rata koje
doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju u 3 kategorije:
1. do € 19.908,00 – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje
aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
2. do € 13.272,00 – do osam (8) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje
aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
3. do € 6.636,00 – do devet (9) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje
aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga
natječaja uz zadovoljavanje ostalih uvjeta propisanih natječajem.
Financijska sredstva za institucionalne podrške po ovom natječaju za udruge iz Domovinskog rata osiguralo je Ministarstvo hrvatskih branitelja.

IV. INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM KOJE DJELUJU NA LOKALNOJ RAZINI
Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se udrugama osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini i doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju u RH u 3 kategorije:
1. do € 39.000,00 – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje
aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
2. do € 26.000,00 – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje
aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
3. do € 13.000,00 – do dvije (2) podrške za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje
aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga
natječaja uz zadovoljavanje ostalih uvjeta propisanih natječajem.

V. INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA
Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se udrugama za zaštitu potrošača koje
doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju u 2 kategorije:
1. do € 13.000,00 – do dvije (2) podrške za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje
aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
2. do € 10.000,00 – do dvije (2) podrške za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje
aktivno djeluju najmanje dvije (2) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja uz zadovoljavanje ostalih uvjeta propisanih natječajem.
Financijska sredstva za institucionalne podrške po ovom natječaju za udruge za zaštitu potrošača osiguralo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

 

Dokumentacije za natječaje:

 

Natječaji su otvoreni do 16. rujna 2022. do 12 sati.