Natječaj: PRUŽANJE PRIVREMENOG SMJEŠTAJA POTREBITOG STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, KARLOVAČKE ŽUPANIJE, VARAŽDINSKE ŽUPANIJE, MEĐIMURSKE ŽUPANIJE, BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE I BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE NASTALIH KAO POSLJEDICA SERIJE POTRESA S EPICENTROM NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE POČEVŠI OD 28. PROSINCA 2020. GODINE

Objavljen: 5.1.2022.

Link: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/pruzanje-privremenog-smjestaja-potrebitog-stanovnistva-na-podrucju-grada-zagreba-krapinsko-zagorske-zupanije-zagrebacke-zupanije-sisacko-moslavacke-zupanije-karlovacke-zupanije-varazdinske-zupani/

Prihvatljivi korisnici:

  • Javna tijela (ministarstva i agencije)
  • Jedinice lokalne samouprave
  • Jedinice regionalne (područne) samouprave

Prihvatljivi iznos: Intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova, a ukupna alokacija iznosi 213.193.413,28 HRK.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

  • Grupa 1. Pružanje privremenog smještaja radi pokrivanja potreba stanovništva kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine
  • Grupa 2. Upravljanje projektom i administracija

Sažetak natječaja:

Svrha poziva je nadoknada javnih rashoda za osiguranje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine.

Rok za predaju dokumentacije: 30.06.2022. godine do 12:00 sati

Kontakt odjel: euodjel@simora.hr