Naziv natječaja: VRAĆANJE U UPORABLJIVO STANJE INFRASTRUKTURE U PODRUČJU ZDRAVSTVA NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, GRADA ZAGREBA, KARLOVAČKE ŽUPANIJE, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, VARAŽDINSKE ŽUPANIJE, MEĐIMURSKE ŽUPANIJE, BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE I BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Objavljen: 5.1.2021.

Link: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/vracanje-u-uporabljivo-stanje-infrastrukture-u-podrucju-zdravstva-na-podrucju-sisacko-moslavacke-zupanije-zagrebacke-zupanije-grada-zagreba-karlovacke-zupanije-krapinsko-zagorske-zupanije-varazdi/

Prihvatljivi korisnici:

 • Državni zdravstveni zavodi, klinike kao samostalne ustanove, kliničke bolnice i klinički bolnički centri čiji je osnivač Republika Hrvatska,
 • Opća bolnica čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb,
 • Specijalna bolnica čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb, jedinica lokalne samouprave,
 • Dom zdravlja, zavod za hitnu medicinu i zavod za javno zdravstvo čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb,
 • Dom zdravlja čiji je osnivač Republika Hrvatska,
 • Poliklinika, lječilište, ustanova za zdravstvenu njegu, ustanova za palijativnu skrb i ljekarnička ustanova čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb te druga pravna osoba kojoj je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb, odnosno ona kojoj je osnivač pravna osoba čiji je jedini osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb,
 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Prihvatljivi iznos: Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz FSEU je 290.000.000,00 HRK. Intenzitet bespovratnih financijskih sredstava po pojedinoj operaciji iznosi 100 % prihvatljivih troškova.

Prihvatljive aktivnosti:

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 1. Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
 2. Grupa 2.: Priprema projektno-tehničke dokumentacije
 3. Grupa 3.: Izvedba radova
 4. Grupa 4.: Upravljanje projektom i administracija
 5. Grupa 5.: Promidžba i vidljivost

Sažetak natječaja:

Svrha Poziva je nadoknada sredstava operacijama u području zdravstva za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine.

Rok za predaju dokumentacije: 01. svibnja 2022. godine

Kontakt odjel: EU odjel euodjel@simora.hr

Foto: jutarnji.hr