Cilj Programa je smanjivanje okolišnih i infrastrukturnih nejednakosti u romskim zajednicama u odnosu na zajednice u kojima živi većinsko stanovništvo. Program predstavlja podršku u unapređenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture u romskim zajednicama te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.

Korisnici Programa su jedinice lokalne samouprave koje prema Popisu stanovništva iz 2021. godine imaju više od 1% pripadnika romske nacionalne manjine pri čemu taj postotak čini najmanje 30 stanovnika pripadnika romske nacionalne manjine koji žive u toj jedinici lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko projekt provode prema prethodno navedenom kriteriju na području jedinice lokalne samouprave (popis JLS-a u Smjernicama).

Ministarstvo može financirati do 100 % prihvatljivih troškova.

Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za financiranje Projekta.

Za prihvatljive aktivnosti projekta prihvatljivost troškova počinje najranije s 2. siječnjem 2024. godine, a traje do roka za predaju Završnog izvješća, odnosno do 30. travnja 2025. godine, uz uvjet da se financiranje iz sredstava Ministarstva može koristiti samo u 2024. godini.

Prihvatljive su građevine iz područja: društvene, javne, komunalne, socijalne, okolišne i gospodarske infrastrukture.

Podnositelji podnose Zahtjev za dodjelu sredstava od 2. veljače 2024. godine do najkasnije 4. ožujka 2024. godine. 

Više informacija o Programu i načinu prijave dostupno je na https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/nacionalni-programi-417/program-za-unaprjedjenje-infrastrukture-na-podrucjima-naseljenim-pripadnicima-romske-nacionalne-manjine-5524/5524 

 

Kontakt: obrazovanje@simora.hr ili 044 660 115