Ministarstvo kulture i medija, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, objavilo je obavijest o produljenju obustave Poziva „Umjetnost i kultura online.

S obzirom da zaprimljeni projektni prijedlozi iznosima dosežu 110 % ukupno raspoloživih sredstava predmetnog Poziva te da, do trenutka ove obavijesti, za sve pristigle projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan, Ministarstvo, sukladno važećim Uputama za prijavitelje, produljuje obustavu Poziva do 31.3.2021. do 10:00 sati.

Projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

Izvor: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/umjetnost-i-kultura-online/