Objavio: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Služba za programe i projekte EU

Natječaj je otvoren 8.1.2021.

Link:

Strukturni fondovi: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/sufinanciranje-troskova-ukljucivanja-djece-u-socioekonomski-nepovoljnoj-situaciji-u-predskolske-programe/

Upute za prijavitelje: https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2020/09/Upute-za-prijavitelje.pdf

Prihvatljivi PRIJAVITELJI:

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:

  • osnivači dječjih vrtića sukladno članku 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
  • osnivači osnovnoškolskih odgojno-obrazovnih ustanova sukladno članku 90. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a u kojima se provode programi predškolskog odgoja sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja.

Prijavitelj može dostaviti jednu prijavu na ovaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga.

Prihvatljivi iznoS:

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 150.000.000,00 kn.

Ukupan iznos Poziva: 150.000.000,00 kn

ESF sufinanciranje (85%): 127.500.000,00 kn (osigurano temeljem OP ULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda)

Nacionalno sufinanciranje (15%): 22.500.000,00 kn (iz Državnog proračuna RH)

Pojedini projektni prijedlog može imati najmanju ukupnu vrijednost od 400.000,00 kn.

Ukupne vrijednosti za pojedini projektni prijedlog određeni su prema županiji u kojoj se nalazi prijavitelj, a prema projekciji broja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji na tom području i uzevši u obzir godišnji iznos za sudjelovanje u predškolskom odgoju i obrazovanju (za SMŽ: max broj djece koji je moguće prijaviti po projektu: 200; raspoloživa sredstva po prijavitelju: 8.692.000,00 kn).

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljivi izdaci u ovom Pozivu kategorizirani su u:

  • troškove subvencioniranja ekonomske cijene programa predškolskog odgoja i obrazovanja što uključuje sve potrebne izdatke za provedbu programa,
  • troškove vezane uz upravljanje i praćenje provedbe, te
  • promotivne aktivnosti s ciljem povećanja vidljivosti projektnih aktivnosti i financiranja iz EU izvora.

Sažetak natječaja:

Opći cilj: Povećanje sudjelovanja djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju u predškolskim programima u svrhu smanjenja rizika ranog napuštanja školovanja te rizika od siromaštva i socijalne isključenosti.

Specifični cilj: Pružiti podršku uključivanju djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju u predškolske programe.

Ciljana skupina: djeca u dobi između četiri godine i godine za početak obveznog osnovnog obrazovanja koja žive u lošim socioekonomskim uvjetima.

Lokacija: Projektne aktivnosti moraju se provoditi u RH.

Trajanje projekta: 24 mjeseca.

Rok za predaju dokumentacije:

Krajnji rok za prijavu djece (1. faza): 8.2.2021.

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga (2. faza): 22.3.2021.

(za obje faze: preporučeno poštanskom pošiljkom ili osobno u Pisarnicu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih do 16:00 sati).

Kontakt odjel: simora@simora.hr