Objavljen: 24.11.2020.

Prihvatljivi korisnici:

 • Neprofitne organizacije (privatne ili javne)
 • Udruge
 • Poslovne potporne institucije – inkubatori/akceleratori/laboratoriji/inovacijski centri/sveučilišta i visokoškolske institucije/istraživački centri i sl.
 • Javna tijela i ustanove na nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou te njihove mreže i udruženja na Europskom, međunarodnom, nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou
 • Međunarodne organizacije
 • MSP-ovi na području turizma
 • Komore
 • Ustanove za edukaciju
  • Konzorcij se smije sastojati od 5 – 10 partnera, mora se poduprijeti minimalno 60 turističkih dionika u 3 zemlje

Prihvatljivi iznos: (min – max): do 1 milijun eura (75% stopa sufinanciranja)

Prihvatljivi troškovi:

 • Razne edukacije, treninzi, planovi i strategije, sastanci umrežavanja, studijska putovanja (nije najpreciznije navedeno)

Sažetak natječaja: 

Cilj ovog poziva je pojačati korištenje digitalizacije i inovacija u malim i srednjim poduzećima u turističkoj industriji, kroz transnacionalnu suradnju i izgradnju kapaciteta. Cilj natječaja je ojačati transnacionalnu i prekograničnu suradnju, posebno integraciju turističkih poduzeća i dionika u transnacionalne i međuregionalne inovacijske ekosustave kako bi se omogućio pametan i održiv rast tih MSP-a te jačanje njihovih kapaciteta i vještina za poboljšanje njihove upotrebe novih digitalnih tehnologija. Ovo bi trebalo rezultirati novim poslovnim modelima u turizmu i poticanjem inovativnih rješenja za poboljšanje upravljanja turizmom i turističkom ponudom kroz suradnju u turističkom ekosustavu, uključujući javno-privatna partnerstva.

Specifični cilj je razviti i uspostaviti transnacionalne i među-sustavne sheme potpore za izgradnju kapaciteta za digitalnu transformaciju, inovacije i pametna turistička rješenja MSP-a u turističkom ekosustavu.

Rok za predaju dokumentacije: 11.02.2021.

Kontakt odjel: Odjel za EU fondove

Link: https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-tourinn-2020-3-04-innovation-uptake-and-digitalisation-tourism-sector