Projektni prijedlog ukupne vrijednosti 494.183,75 kuna prijavili smo na Poziv Razvoj cikloturizma na kontinentu u 2019. godini za koji je Ministarstvo turizma i ove godine osiguralo 5 milijuna kuna u cilju jačanja bike turizma na kontinentu.

Nositelj projekta je Sisačko-moslavačka županija koja je u sklopu ovogodišnje prijave naglasak stavila na razvoj brdskog biciklizma trasiranjem brdskih ruta, postavljanje biciklističke signalizacije te cikloturističke infrastrukture (odmorišta, servisnih stanica, info ploča).

Projektni prijedlog i dokumentaciju pripremila je Razvojna agencija SI-MO-RA.