Razvojna agencija SIMORA u sklopu projekta Razvoj prekogranične mreže kreativnih industrija-CREATIVE@CBC poziva sve zainteresirane da se prijave na ko-kreacijski program, odnosno program razvoja poduzetničkih ideja.

Program je namijenjen svima onima u području tradicionalnih i kulturnih i kreativnih industrija koji imaju poduzetničku ideju, žele razviti novi proizvod ili uslugu, ili pokrenuti vlastiti posao, a nemaju dovoljno znanja, iskustva ili tehničkih kapaciteta za razvoj ideje ili poslovanja.

Odabrani polaznici će u okviru programa pohađati stručne seminare iz sljedećih područja:

  • Business model canvas – platno poslovnog modela
  • Marketing
  • Financijsko planiranje
  • Intelektualno vlasništvo
  • Prezentacijske vještine

Program će ukupno trajati 6 dana – 2 dana predavanja na temu Marketing & Business model canvas, 2 dana financijsko planiranje, 2 dana Intelektualno vlasništvo i prezentacijske vještine. Po završetku programa, mentori će polaznicima biti na raspolaganju za sva dodatna pitanja, savjete i dodatnu stručnu podršku. Polaznicima će također na raspolaganju biti oprema i prostor kreativnog centra u Novskoj. Po završetku programa, polaznici će imati pripremljene poslovne koncepte spremne za izlazak na tržište i komercijalnu upotrebu. Također, po završetku programa odabrat će se 3 najbolje ideje koje će biti prezentirane na završnoj konferenciji koja će se održati u Prijedoru u periodu između 4-5/2022.

Prijaviti se mogu:

Pojedinci / timovi / start up-ovi / freelanceri / obrti / mali poduzetnici u području tradicionalnih i kulturnih i kreativnih industrija koji:

  • posjeduju poslovnu ideju, ali nisu sigurni kako bi ju realizirali?
  • posjeduju proizvod ili uslugu, ali im nedostaje znanja i vještina za daljnji plasman na tržište
  • posjeduju proizvod ili uslugu, ali nemaju tehničke kapacitete za realizaciju
  • pripadaju tradicionalnoj industriji i žele unaprijediti svoje poslovanje kroz suradnju s pripadnicima kulturne i kreativne industrije

Predviđeno trajanje programa je u periodu od kraja 11/2021 do 2/2022.

Rok za prijavu na program je 25.11.2021. godine do 14:00 sati. U slučaju velikog broja prijava, s kandidatima će biti obavljeni intervjui, o čemu će biti obaviješteni najkasnije 3 dana nakon isteka roka za prijavu.

Prijaviti se možete putem linka. 

(prikupljene podatke koristit ćemo isključivo za potrebe projekta)

Projekt „CREATIVE@CBC“ provodi Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, zajedno s partnerskim organizacijama, Asocijacijom za demokratski prosperitet – Zid iz Podgorice i Razvojnom agencijom Sisačko-Moslavačke županije SI-MO-RA. Glavni cilj projekta je stvaranje povoljnog okruženja za razvoj kreativne industrije i međusektorsko povezivanje s IT, kulturnim i tradicionalnim industrijama. Projekt CREATIVE@CBC je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.