Kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti hrvatskim poduzetnicima na raspolaganju je 26,2 milijardi kuna. Organiziranom radionicom koju u sklopu svojih aktivnosti provodi Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije, Razvojna agencija SIMORA i Poduzetnički inkubator PISAK predstavili su investicije namijenjene poduzetništvu.

“Cilj radionice je bio upoznati poduzetnike s budućim reformama i investicijama u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i prve komponente „Gospodarstvo“ koja je usmjerena jačanju konkurentnosti i inovativnosti gospodarstva, uz zelenu i digitalnu tranziciju te razvojni iskorak utemeljen na inovacijama, novim tehnologijama i na internacionalizaciji poslovanja. Cilj smo ispunili i nadamo se što većem broju projekata poduzetnika naše županije.”, rekla je Kristina Božić Čerkez koja je radionicu i vodila.

Prema riječima direktora Marija Čelana, Razvojna agencija SIMORA nastavit će sa predstavljanjima komponenti NPOO-a kako bi se ciljane skupine što bolje pripremile sa svojim projektima.

Foto: F.Belošević