Ministarstvo kulture i medija objavilo je Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi, nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u RH za 2022. godinu.

Ruksak (pun) kulture je umjetničko-edukativni program vezan za umjetnost i kulturu, a u hrvatskim vrtićima i školama provodit će ga stručnjaci različitih umjetničkih područja (književnici, likovni, kazališni, glazbeni, plesni, filmski i drugi umjetnici te studenti umjetničkih akademija ili drugih fakulteta koji pokrivaju predmetne djelatnosti) koje program Ruksak (pun) kulture uključuje.

Predloženi programi i/ili radionice trebaju pokrivati područja izvedbenih umjetnosti, vizualnu i filmsku umjetnost, književnost i kulturnu baštinu.

Sadržaj programa i/ili radionica, uključujući njihova specifična područja, treba biti usklađen sa sljedećim ciljevima Strategije odgoja i obrazovanja:

 • poticanje i unaprjeđivanje intelektualnog, tjelesnog, estetskog, društvenog, moralnog i duhovnog razvoja učenika u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima,
 • razvijanje svijesti učenika o očuvanju materijalne i duhovne povijesno-kulturne baštine Republike Hrvatske i nacionalnog identiteta,
 • promicanje i razvijanje svijesti o hrvatskome jeziku kao bitnomu čimbeniku hrvatskog identiteta, sustavno njegovanje hrvatskoga standardnog (književnog) jezika,
 • odgajanje i obrazovanje učenika u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima te pravima djece, njihovo osposobljavanje za življenje u multikulturnome svijetu, za poštovanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskome
 • razvoju društva,
 • poticanje i razvijanje samostalnosti, samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti u učenika.

Sadržaj radionica i/ili programa sadržajno se ne smije podudarati s redovitim planovima i programima koji se po (predmetnim) područjima provode u vrtićima i školama (za Ruksak, u načelu, nisu prihvatljivi programi vezani uz propisanu školsku lektiru).

Svaki predloženi program i/ili radionica moraju imati mogućnost daljnjega provođenja u sredini u kojoj su predstavljeni. Održivost programa i/ili radionica u smislu njihovih daljnjih širenja (način na koji će djeca i mladi, odgajatelji, učitelji i nastavnici moći u nekom obliku koristiti predstavljene sadržaje u daljnjem radu) obvezno treba detaljno opisati u prijavi.

Pravo podnošenja prijava na temelju ovoga Poziva imaju sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području RH.

Prema Odluci, za izvođenje pojedine kazališne predstave, plesne predstave i koncertne izvedbe osigurava se naknada u iznosu do 7.000 kn ovisno o broju izvođača:

 • 1 izvođač – 3.000 kn
 • 2-3 izvođača – 5.000 kn
 • 4 ili više izvođača – 7.000 kn

Za pripremanje i vođenje umjetničko-pedagoških radionica (književnih, vizualnih, kazališnih, glazbenih, plesnih i drugih), neovisno o broju izvođača radionica imenovanih za obavljanje poslova za Program, isplaćuje se naknada:

 • za radionicu do 30 minuta – 1.000 kn
 • za radionicu do 60 minuta – 2.000 kn
 • za radionicu do 90 minuta – 2.500 kn
 • za radionicu do 3 sata – 3.000 kn
 • za jednodnevnu radionicu – 4.000 kn
 • za prava prikazivanja filmova u filmskim radionicama – do 1.500 kn

 

Prijave na temelju ovoga Poziva mogu se podnositi do 10.12.2021.

 

Poveznica: https://min-kulture.gov.hr/poziv-za-predlaganje-umjetnicko-edukativnih-programa-i-ili-radionica-za-ruksak-pun-kulture-umjetnost-i-kultura-u-vrticu-i-skoli-nacionalni-dopunski-program-u-vrticima-te-osnovnim-i-srednjim-skolama-u/21581