Datum: 17.05.2021., 09.00 h – 13:00 h

Platforma: Zoom (https://zoom.us/j/98207609543?pwd=NXdvOGdmV1pVZC92aHFLUGlFdXliQT09)

Prijava na linku: https://docs.google.com/forms/d/1OyPyB0855s6e_tFHztw-NYStxvHT-7a_CWzKmKywgro/edit

Predavač: Filip Benjak, Projekt Jednako Razvoj d.o.o.

Kome je namijenjeno? Mali i srednji poduzetnici te oni koji to planiraju postati

Dnevni raspored
9:00 – 11:15

 

· Knjiženje plaća (redovno, specifičnosti – odbici, bolovanje, bonus) + definiranje troška plaće (bruto I, bruto II, ukupan trošak plaće)

· Druga davanja zaposlenicima ili osobama u ugovornom odnosu – razlike između ugovora o djelu, autorskog honorara i ostalih vrsta drugog dohotka

· Neoporezivi primici

11:15– 11:30 Pauza za osvježenje
11:30 – 13:15 · Putni nalog i obračun + PN za osobe koje nisu zaposlenici (u zemlji i u inozemstvu)

· Imovina i računovodstveno praćenje imovine – amortizacija, nabavna vrijednost, imovina u pripremi

· Reprezentacija i promocija/marketing (specifičnosti, porezno priznavanje)

 

Edukacija se održava u sklopu projekta „Pokreni, razvij, rasti – dobar poduzetnik za snažno poduzetništvo u SMŽ“.