Ministarstvo turizma i sporta, temeljem informacije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zaprimljene 27. travnja 2021. godine, objavilo je obavijest o ranijem zatvaranju Poziva „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.“.

Budući da zaprimljeni projektni prijedlozi iznosima dosežu više od 200 % ukupno raspoloživih sredstava, Ministarstvo turizma i sporta, sukladno važećim Uputama za prijavitelje, objavilo je obavijest o ranijem zatvaranju Poziva, i to 10. svibnja 2021. u 16:00 sati, a projektni prijedlozi predani nakon zatvaranja Poziva neće biti uključeni u postupak dodjele.

Izvor: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/t-u-r-i-z-a-m/22181