Naziv natječaja: JAVNI POZIV ZA NABAVU KONDENZACIJSKIH BOJLERA I KONDENZACIJSKIH KOTLOVA (EnU-1/21)

Objavljen:  21.7.2021.

Link:  https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=157

Prihvatljivi korisnici: Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su:

  • Fizičke osobe – građani, vlasnici/suvlasnici stanova i obiteljskih kuća,
  • Upravitelji zgrada, koji sukladno posebnom propisu zastupaju vlasnike/suvlasnike stambeno-poslovnih i višestambenih zgrada.

Prihvatljivi iznos:

  • za nabavu kondenzacijskog bojlera: najviše 8.000,00 kuna po stambenoj jedinici,
  • za nabavu kondenzacijskog kotla: najviše 4.500,00 kuna po stanu/poslovnom prostoru, odnosno najviše 300.000,00 kuna po jednoj višestambenoj zgradi odnosno stambeno-poslovnoj zgradi

Prihvatljivi troškovi:

Opravdani trošak po ovom Pozivu je isključivo trošak nabave:

  • novog kondenzacijskog bojlera kojim se zamjenjuje postojeći pojedinačni etažni bojler,
  • novog kondenzacijskog kotla kojim se zamjenjuje postojeći plinski kotao koji nije kondenzacijski, nastao nakon potresa.

Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa.

Sažetak natječaja:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) objavljuje Javni poziv za nabavu kondenzacijskih bojlera i kondenzacijskih kotlova (u daljnjem tekstu: Poziv). Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda zgradama na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, oštećenima potresima od 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine za sufinanciranje nabave odnosno:

  1. kupnje kondenzacijskih bojlera za pojedinačne stambene jedinice unutar obiteljskih kuća, višestambenih zgrada ili stambeno-poslovnih zgrada,
  2. kupnje i ugradnje kondenzacijskih kotlova za zajedničke kotlovnice višestambenih zgrada ili stambeno-poslovnih zgrada.

Rok za predaju dokumentacije: Podnošenje prijava na Poziv započinje 29. srpnja 2021. godine u 9:00 sati. Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Kontakt odjel:  euodjel@simora.hr