Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2024. godinu.

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj javni poziv su udruge koje moraju udovoljavati općim uvjetima Poziva.

Prijava projekta u partnerstvu nije obavezna, ali se partnerstvom na projektu može ostvariti prednost pri financiranju, a prihvatljivi partneri su:

  • javna ustanova,
  • udruga, koja mora udovoljavati istim formalnim uvjetima kao udruga prijavitelj,
  • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ovim pozivom financirati će se projekti koji su usmjereni na:

1. podršku (sadašnjim i budućim) roditeljima (individualni i grupni savjetodavni rad, veća  dostupnost trudničkih tečajeva, posebice edukacije o razdoblju nakon poroda i izazovima s kojima se roditelji susreću u navedenom razdoblju, jačanje grupa za potporu dojenju te radionica razvojne gimnastike i masaže)

2aktivnu podršku jednoroditeljskim obiteljima (samohranim roditeljima, roditeljima koji nisu u braku ili izvanbračnoj zajednici te samostalno, bez drugog roditelja, skrbe o djetetu – cilj je pružiti podršku roditeljima u ostvarivanju njihove roditeljske uloge uz naglasak na psihološke aspekte samohranog roditeljstva)

3poticanje očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu

4senzibiliziranje javnosti o važnosti dojenja (tisak brošura, letaka i plakata na temu dojenja te njihova distribucija, organizacija javnih događanja usmjerenih promociji dojenja).

5unaprjeđenje digitalnih kompetencija djece i roditelja s ciljem prevencije elektroničkog nasilja.

Najmanji iznos koji se može dodijeliti putem Poziva je 6.700,00 eura, dok je najveći 13.300,00 eura.

Poziv je otvoren od 6. svibnja 2024. godine do 5. lipnja 2024. godine, a ukupna planirana vrijednost Poziva je 833.000,00 eura.

Više informacija https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/poziv-za-prijavu-projekata-udruga-usmjerenih-podrsci-roditeljstvu-za-2024-godinu/7045