Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj.
Sudjelovanje osoba s invaliditetom u kulturnim sadržajima pridonosi:
  • podizanju razine kvalitete življenja osoba s invaliditetom jednako kao i društva u cjelini,
  • očuvanju raznolikosti društva,
  • jačanju kapaciteta zajednice,
  • afirmira njihove kreativne, umjetničke i intelektualne mogućnosti
  • senzibilizira javnost za umjetnički rad osoba s invaliditetom.

Pravo podnošenja prijave na temelju ovog Poziva imaju organizacije civilnog društva (umjetničke organizacije, zaklade i udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti i socijalne djelatnosti) koje imaju sjedište i obavljaju djelatnosti na području Republike Hrvatske.

Prijave se podnose do 6. lipnja 2024. godine, a Poziv i uvjeti natječaja s uputama za prijavitelje dostupni su na poveznici: https://min-kulture.gov.hr/?id=25864.