Ministarstvo kulture i medija otvorilo je prijave na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu za programe zaštite i očuvanja pokretnih, nepokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara i kopnene i podvodne arheološke baštine.

Ministarstvo kulture i medija će, u procesu vrednovanja prijavljenih programa i projekata, posebnu pozornost posvetiti ugroženosti kulturne baštine, hitnosti postupanja i kontinuitetu programa, značenju očuvanja kulturnih dobara i baštine na lokalnoj i nacionalnoj razini, primjeni primjerenih inovativnih tehnologija i mjera energetske učinkovitosti te financijskoj potpori iz drugih izvora.

Pravo podnošenja prijava na temelju Poziva imaju sve pravne i fizičke osobe, za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine, a u skladu s uputama za prijavitelje.

Prioriteti i ciljevi svakog pojedinog programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine definirani su uvjetima Poziva s uputama za predlagatelje koji su dostupni na: https://min-kulture.gov.hr/?id=22773

Prijave se podnose elektroničkim putem, ispunjavanjem i predajom odgovarajućih e-obrazaca (za svaki program zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine posebna e-prijavnica): https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica), zaključno s 26.10.2022. do 17 sati.

 

Poveznica: https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/otvorene-prijave-na-poziv-za-predlaganje-javnih-potreba-u-kulturi-rh-za-2023-koje-se-odnose-na-podrucje-zastite-i-ocuvanja-kulturne-bastine/22856

 

Kontakt: obrazovanje@simora.hr