Regije koje se prostiru duž unutarnjih granica EU-a pokrivaju 40 % njegova teritorija, a u njima obitava 30 % stanovništva EU-a (150 milijuna ljudi) i gotovo 2 milijuna ljudi koji redovito prelaze granicu, od čega 1,3 milijuna na putu za posao.[1] Otkako je 1992. uspostavljeno jedinstveno tržište, u pograničnim regijama stvorene su brojne nove mogućnosti, a mnoge od tih regija više nisu periferne, nego su postale centri gospodarskog rasta.

Međutim, i dalje postoje mnoge prepreke. Stanovnici pograničnih regija i dalje nailaze na poteškoće u svakodnevnom životu, bilo da je riječ o pronalaženju posla, pristupu zdravstvenoj skrbi, svakodnevnom putovanju na posao ili prevladavanju administrativnih problema. Slično tome, poduzeća nailaze na prepreke koje otežavaju njihov rast i ograničavaju njihov potencijal.

Želi li se, nakon iskustava stečenih tijekom krize izazvane bolešću COVID-19 te brojnih iskustava prikupljenih putem OR-ove platforme za razmjenu podataka o bolesti COVID-19, osigurati da se pogranične regije ne suočavaju s daljnjim poteškoćama, potrebni su novi zamah i dugoročna vizija kako bi pogranične regije postale pokretači europske solidarnosti i suradnje. Još važnije, prekogranična suradnja ne tiče se samo preostalih prepreka. Ta politika EU-a odnosi se na mogućnosti koje se pružaju u zajedničkoj Europi. Riječ je o oslobađanju neiskorištenog potencijala našega kontinenta. Usto, ona se u osnovi tiče europske demokracije.  Počevši s neposrednim izborima i postupnim jačanjem Europskog parlamenta, stvaranjem i razvojem europskog građanstva te osnivanjem i postupnim jačanjem Europskog odbora regija, Europa je odabrala jasan put Europe građana. Prekogranična dimenzija europske demokracije još je uvijek izuzetno slabo razvijena, ali je treba ojačati želi li Europska unija imati istinski europsku demokraciju.

U tom cilju OR, u suradnji s članovima Europskog saveza građana prekograničnih regija, pokreće javna savjetovanja o zajedničkoj viziji dugoročne budućnosti prekogranične suradnje u Europskoj uniji, koja će biti osnova za rezoluciju OR-a čije se donošenje planira na plenarnoj sjednici u srpnju 2021. Savjetovanju se i Vi možete priključiti do 14. ožujka!

Više na linku:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/longtermfutureCrossborderCooperation