Naziv natječaja:

Otvoreni poziv gradovima za iskaz interesa za uključivanje u projekt „Europe goes local – supporting youth work at the municipal level“

Objavljen:

Agencija za mobilnost i programe EU

Link:

https://bit.ly/3aDj81A

Prihvatljivi korisnici:

Agencija za mobilnost i programe unije poziva gradove da se uključe u sudjelovanje u najvećem europskom projektu u području mladih pod nazivom Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level koji za cilj ima poboljšati kvalitetu rada s mladima.

Iznos donacija

Okvirna vrijednost Projekta u Republici Hrvatskoj je 30.000,00 EUR. Troškovi sudjelovanja u svim aktivnostima pokriveni su sredstvima projekta, a sudionici se trebaju obvezati na kontinuirano i aktivno sudjelovanje u aktivnostima za vrijeme trajanja Projekta,  odnosno do lipnja 2023. godine.

Sažetak natječaja:  

Projekt Europe Goes Local najveći je europski projekt u području rada s mladima te se provodi uz financijsku potporu programa Erasmus+ i za cilj ima poboljšati kvalitetu rada s mladima posebice kroz jačanje suradnje između različitih dionika na lokalnoj razini – predstavnika jedinica regionalne i lokalne samouprave te osoba aktivnih u radu s mladima.

U okviru novog Erasmus+ programskog razdoblja (2021. – 2027.) te nastavka projekta Europe Goes Local Agencija planira organizirati aktivnosti podrške za novu skupinu jedinica lokalne samouprave – gradove. Planirani početak aktivnosti predviđen je za prvi kvartal 2022. godine, a završetak u lipnju 2023. godine.

U partnerstvu sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade, Agencija za mobilnost i programe EU zadužena je za koordiniranje aktivnosti na nacionalnoj razini te koordiniranje nacionalne skupine stručnjaka koju u ovom trenutku čini osam članova iz civilnog i akademskog sektora.

Rok za predaju dokumentacije:

Ovim putem Agencija poziva gradove zainteresirane za uključivanje u Projekt da

ispune prijavu koja se nalazi na nižoj poveznici do 4. studenog 2021. godine.

Poveznica za prijavu: https://forms.office.com/r/ukQuGpH7YR.

Sastavni dio prijave je preslika Suglasnosti gradonačelnika/gradonačelnice za

sudjelovanje u projektu i imenovanje predstavnika/predstavnice sukladno kriterijima

istaknutima u ovom pozivu.

Prilikom prijave imenovani predstavnik/predstavnica grada za sudjelovanje u Projektu

ispunjava Izjavu o istinitosti i vjerodostojnosti podataka u prijavi.

Suglasnost gradonačelnika/gradonačelnice za sudjelovanje u Projektu i imenovanje

predstavnika/predstavnice grada u projektu te Izjavu o istinitosti i vjerodostojnosti

podataka u prijavi potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte:

aleksandra.svast@mobilnost.hr.

Kontakt odjel:

euodjel@simora.hr