Konzorcij DIH4CPS poziva digitalne inovacijske hubove (DIH) na prijavu za dobivanje financijske potpore za aktivnosti povezane s područjem cyber fizičkih i ugrađenih sustava (CPES). DIH podnositelj zahtjeva mora biti trenutno upisan u EC DIH katalog (ili planirati upis).

 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga traje do 13.12.2021.

 

Svaki DIH dobit će paušalni iznos od 20 000 €, a od posebnog su interesa DIH-ovi u sektorima i na lokacijama gdje su cyber fizički i ugrađeni sustavi nerazvijeni.

 

Otvoreni pozivi DIH4CPS vodit će se putem EMS platforme na koju se učitavaju sve potrebne informacije.

 

Za više informacija o ovom pozivu, registrirajte se za webinar koji će se održati u srijedu, 30.10.2021.

 

#DIH

#OpenCalls