ACF (Active Citizens Fund) Hrvatska objavio je Poziv za srednje projekte.

Predloženi projekti u okviru ovog Poziva moraju doprinijeti postizanju najmanje jednom od očekivanih učinaka Fonda:

  1. ojačana zagovaračka/watchdog uloga civilnog društva;
  2. povećana podrška ljudskim pravima, vladavini prava i dobrom upravljanju;
  3. ojačana demokratska kultura, građanska svijest i građanski angažman

i najmanje jednom povezanom pokazatelju učinka.

U fokusu ovog Poziva su projektne intervencije koje uključuju razvoj i provedbu postojećih i/ili novih aktivnosti, pristupa i metodologije te postizanje rezultata s naglašenim multiplikacijskim učinkom.

Predloženi projekti moraju uključivati najmanje jednu projektnu aktivnost čija će provedba neposredno doprinijeti postizanju najmanje jednog od očekivanih rezultata Fonda i povezanog/ih pokazatelja u okviru odabranog Učinka.

Prihvatljivi prijavitelji: organizacije civilnog društva sa sjedištem u RH (prema uvjetima navedenima u dokumentu Poziva za prijavu).

Grupa 1: Organizacije s prosječnim godišnjim proračunom ≤ Kn 376.650,00

Grupa 2: Organizacije s prosječnim godišnjim proračunom ≥ Kn 376.650,01

Raspoloživi iznos podrški: 2.625.000,00 € od čega

Grupa 1: 660.000 €

Grupa 2: 1.965.000 €

Iznos financijske podrške:

Grupa 1: 15.000 – 30.000 €

Grupa 2: 30.001 – 90.000 €

Trajanje provedbe projekta: 12-15 mjeseci

Rokovi za podnošenje projektnih prijedloga – prijava je dvostupanjska:

Predaja projektnog sažetka: 30. studenog 2021. u 12 sati (podne po hrvatskom vremenu)

Predviđeni rok za podnošenje cjelovitih projektnih prijedloga: 7. ožujka 2022. u 12 sati (podne po hrvatskom vremenu) ili mjesec dana nakon što podnositelji prijave dobiju pozivnice za nastavak pripreme i podnošenje cjelovitih projektnih prijedloga. Svaki prijavitelj može dostaviti samo jedan projektni prijedlog na ovaj Poziv. Jedna organizacija može sudjelovati u najviše dva projektna prijedloga u ulozi partnera.

Poveznica: https://acfcroatia.hr/srednji-projekti/

Kontakt: obrazovanje@simora.hr