Naziv natječaja:
Poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu

Objavljen:
Ministarstvo kulture i medija

Link:
https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/javni-poziv-za-predlaganje-programa-koji-poticu-razvoj-publike-u-kulturi-u-republici-hrvatskoj-za-2022-godinu-rok-5-studenog-2021/21456

Prihvatljivi korisnici:
Pravo podnošenja prijave na temelju ovoga Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja.
Sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti u području kulture u Republici Hrvatskoj prilikom prijave dužne su dostaviti dokaz o djelovanju u području kulture tijekom najmanje dviju godina (registracija, opis dosadašnjega rada i postignuća).

Iznos donacija
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti za jednogodišnje programe je 20.000,00 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti za jednogodišnje programe je 50.000,00 kuna.

Sažetak natječaja:
Cilj Poziva za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj u 2022. je povećanje broja programa koji potiču razvoj publike u kulturi. Razvoj publike usmjeren je na kreiranje dugoročnih procesa koji će podići razinu aktivnoga sudjelovanja u kulturi i umjetnosti, učiniti ih dostupnijima, prepoznajući različitost potreba publike, njezinih socijalnih i ekonomskih iskustava te dob potencijalnih korisnika. Pod pojmom razvoja publike podrazumijevaju se aktivnosti koje se poduzimaju da bi se, dodatnom potporom, poticalo sudjelovanje u kulturi i umjetnosti, ispunile potrebe i interesi postojeće publike te stvorila nova publika.
Epidemiološka situacija uzrokovana pandemijom bolesti COVID-19 kao i posljedice dvaju snažnih potresa, uz smanjenu mobilnost umjetnika i profesionalaca u području kulture, u prethodnoj kao i u ovoj godini donijele su sve izraženiju potrebu strateškog planiranja projekata u svim fazama, posebno u njihovoj provedbi i dostupnosti. Svi prijavitelji upućuju se da predlože programe koje je moguće realizirati uz primjenu epidemioloških preporuka i mjera, koristeći sve mogućnosti umrežavanja i suradnje. Također, da planiraju i održavaju programe na otvorenom i/ili u alternativnim prostorima u kojima se može osigurati propisan razmak između posjetitelja sukladno epidemiološkim uvjetima.

Rok za predaju dokumentacije:
Poziv je otvoren od 4. listopada do 5. studenog 2021. godine.
Prijave se podnose na online obrascu br. 24 (e-prijavnici) – naziva Prijavnica za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu. E-prijavnica je dostupna na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija (https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica)
Sva pitanja vezana uz Poziv mogu se postaviti elektroničkim putem: razvoj.publike@min-kulture.hr.

Kontakt odjel:
info@rk-smz.hr