Čelnici lokalnih samouprava na razini svojih općina i gradova imenovali su lokalne koordinatore koji obavljaju i koordiniraju poslove strateškog planiranja. S ciljem ujednačenog postupka izrade provedbenih programa održane su radionice s lokalnim koordinatorima u Martinskoj Vesi i Kutini.

Provedbeni programi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave su kratkoročni akti strateškog planiranja koji osiguravaju provedbu posebnih ciljeva akata strateškog planiranja i poveznicu s proračunom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Donose se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela lokalne i jedinice područne (regionalne) samouprave i vrijede za taj mandat. S metodologijom izrade, uputama i pravilnom primjenom odredaba zakonodavnog okvira strateškog planiranja i upravljanja razvojem sudionike radionica upoznala je Tatjana Puškarić, voditeljica Odjela za regionalni razvoj i strateško planiranje. Tijekom radionice pojašnjene su metode izrade svih sastavnica provedbenih programa – mjere, aktivnosti, pokazatelji rezultata te načela povezivanja s proračunom.