Naziv natječaja: Podrška inicijativama na polju politike droga (Justice program EU komisije)

Objavljen: prosinac 2020.

Prihvatljivi korisnici: Javna tijela i neprofitni privatni subjekti

Prihvatljivi iznos EU potpore: do 250.000 eura (stopa sufinanciranja 80% prihvatljivih troškova)

Prihvatljivi troškovi:

  • Troškovi analitičkih aktivnosti – prikupljanje podataka, razvoj zajedničkih metodologija, ankete, istraživanja, evaluacije, radionice, susreti stručnjaka
  • Troškovi razvoja kompetencija prijavitelja i partnera – treninzi i edukacije, razmjene osoblja, seminari, radionice, online treninzi, „train-the-trainer“ događaji
  • Troškovi zajedničkog učenja, suradnje, dizanja svijesti i promocije, informacijske kampanje, IT rješenja
  • Troškovi umrežavanja

Sažetak natječaja:

Ciljevi ovog poziva obuhvaćaju doprinijeti djelotvornoj i koherentnoj primjeni prava EU i podržati razvoj novih pristupa u području suzbijanja droga, podržati inicijative u području politike droga u pogledu pravosudne suradnje i prevencije kriminala. Projekt mora biti usmjeren na jedan od sljedećih prioriteta:

  • aktivnosti u području epidemiologije – upotreba novih psihoaktivnih tvari, uključujući moćne sintetičke opioide, kao i nove probleme s drogom
  • potpora organizacijama civilnog društva jačanjem njihove (i) funkcije propagiranja zdravog života, (ii) sposobnosti da se napravi razlika na lokalnoj razini, (iii) metode razmjene najboljih praksi
  • potpora ključnim dionicima, širenjem njihovih znanja i vještina u kontekstu primjene minimalnih standarda kvalitete u smanjenju potražnje za drogama
  • promicanje praktične primjene istraživanja povezanih s drogama

Natječaj je prekograničnog karaktera, potreban minimalno jedan partner iz druge EU zemlje (prihvatljivi su i Crna Gora i Albanija).

Rok za predaju dokumentacije: 22. travnja 2021, 17:00 h

Link: https://ec.europa.eu/home-affairs/content/call-proposals-just-2020-ag-drugs_en

Kontakt odjel: Odjel za EU projekte