1. Pravo podnošenja prijave na ovaj Javni poziv imaju: – obrtnici sa sjedištem i djelovanjem na području Sisačko-moslavačke županije koji obavljaju djelatnost u skladu s Projektom ovoga Javnog poziva.
  2. Projekt i Upute za prijavitelje na javni poziv dostupni su na web-stranici Sisačko-moslavačke županije (www.smz.hr), pod poveznicom „Natječaji“. U navedenom Projektu i Uputama nalaze se sve bitne informacije o prihvatljivim zahtjevima, kriterijima za vrednovanje projekta kao i informacija o načinu provedbe projekta.
  3. Intenzitet potpore: podnositelj prijave dužan je sudjelovati u financiranju predloženog projekta u iznosu od minimalno 30%. Najviši iznos potpore može biti do 10.000,00 kuna.
  4. Javni poziv otvoren je danom objave na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije, a traje 30 dana od dana objave Javnog poziva.

Više na: https://smz.hr/natjecaji/105-gospodarstvo-regionalni-razvoj-i-fondovi-eu/8441-javni-poziv-za-dodjelu-potpora-tradicijski-i-umjetnicki-obrti-za-2021-godinu