Naziv natječaja: Potpore za samozapošljavanje

Objavljen:  Hrvatski zavod za samozapošljavanje ( HZZ)

Ove godine potpora za samozapošljavanje dijeli se u 3 skupine djelatnosti razvrstane po NKD-u.

Skupina 1 do 15.000,00 eura dodjeljuje se za prerađivačku industriju (odjeljci 25-33) i građevinarstvo ( odjeljci 41-43)

Skupina 2 do 10.000,00 eura dodjeljuje se za prerađivačku industriju ( odjeljci 10-24) i informacije i komunikacije.

Skupina 3 do 7.000,00 eura dodjeljuje se za opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija, opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39), trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala ( svi odjeljci osim 47.99), prijevoz i skladištenje, djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane ( samo odjeljak 56), stručne, zdravstvene i tehničke djelatnosti ( svi odjeljci osim 69.1), djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti ( svi odjeljci osim: 77,78 i 79), obrazovanje, umjetnost zabava i rekreacija ( svi odjeljci osim 93.19), ostale uslužne djelatnosti ( svi odjeljci osim 94)

Prihvatljivi korisnici:Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Prihvatljivi iznos financiranja: 7.000,00 eura- 15.000,00 eura

Prihvatljivi troškovi: 

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za tri skupine korisnika.

 • Skupina – do 15.000,00 EUR
  Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

  • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)
  • (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)
 • Skupina – do 10.000,00 EUR
  Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

  • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 24)
  • (J) Informacije i komunikacije
 • Skupina – 7.000,00 EUR
  Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

  •  (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
  • (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
  • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
  • (H) Prijevoz i skladištenje
  • (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
  • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
  • (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
  • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
  • (P) Obrazovanje
  • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
  • (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se primjenom:

 • fiksnog iznosa
 • varijabilnog iznosa

Fiksni iznos potpore je unaprijed određen za inicijalne troškove osnivanja i registracije poslovnog subjekta, troškove rada podnositelja zahtjeva kao jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi i troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično).

Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 5.000 EUR.

Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o registriranoj djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u 4 kategorije:

 • kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti te koja traje, odnosno se koristi u vremenu dužem od jedne godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.)
 • kupnja ili zakup licenciranih IT programa
 • kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)*
 • kupnja franšiza

Rok za predaju dokumentacije: Zahtjev za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 30.09.2023. godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava.

Kontakt odjel: 

Odjel za poduzetništvo, poduzetnistvo@simora.hr, 044/544-205

Više informacija na poveznici https://mjere.hr/mjere/potpora-za-samozaposljavanje-2023/