Komisija za provedbu javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta Stručni suradnik za provedbu programa i projekata, 1 izvršitelj, u punom radnom vremenu na određeno vrijeme, poziva kandidate na testiranje.

Testiranje će se održati u prostorijama javne ustanove Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije, na adresi Zagrebačka 44, 44000 Sisak,

dana 09. siječnja 2023. godine (ponedjeljak), s početkom u 10.00 sati.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao svoju prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Na testiranje ne pristupaju kandidati koji su na svoju e-mail adresu dobili obavijesti o neispunjavanju formalnih uvjeta i/ili nepravovremenim prijavama.

Riječi i pojmovi korišteni u Obavijesti, koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Komisija za provedbu natječaja za zasnivanje radnog odnosa