Naziv natječaja: Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo za 2024.godinu

Objavljen:  Ministarstvo gospodarstva

Prihvatljivi korisnici: Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, prijavitelji moraju biti malo ili srednje poduzeće (sukladno Prilogu I GBER) ili privatno srednje kapitalizirano poduzeće (sukladno definiciji u čl. 2. točka 103e Uredbe GBER), pod uvjetom da u konkurentnom postupku dodjele bespovratnih sredstava dokažu da planirana ulaganja doprinose ostvarivanju barem jednom od sljedećih ciljeva:

– promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama;

– dekarbonizaciji i smanjenju štetnih emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija.

Prihvatljivi iznos financiranja: 

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 70.000,00 €

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava: 4.645.200,00 €

Prihvatljivi troškovi: 

  • Prihvatljive aktivnosti su ulaganja u mjere neophodne za postizanje više razine energetske učinkovitosti, primjenu zelenih tehnologija u poslovnim procesima poduzeća s ciljem smanjenja negativnih učinaka na klimu i okoliš koji će rezultirati energetski učinkovitijom proizvodnjom i/ili dekarbonizacijom i smanjenjem štetnih emisija. Prihvatljive su aktivnosti za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem emisija CO2 povezan s: – uvođenjem novih tehnologija i tehnoloških rješenja u proizvodni i radni proces koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa; – uvođenjem novih tehnologija i tehnoloških rješenja u proizvodni i radni proces koji rezultiraju smanjenjem emisija CO2 – optimizacijom procesa kroz tehničke i tehnološke mjere koje doprinose smanjenju potrošnje isporučene energije iz neobnovljivih izvora energije u projektnoj cjelini – uvođenjem sustava za praćenje i optimizaciju potrošnje energije i vode (pametna brojila i uređaji za detaljnije praćenje potrošnje energije i sl.)
  • Prihvatljive aktivnosti su ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Potpore za ulaganje dodjeljuju se u odnosu na novougrađene kapacitete.
  • Prihvatljivi aktivnosti su ulaganja u mjere za primjenu zelenih tehnologija u poslovnim procesima poduzeća s ciljem smanjenja negativnih učinaka na klimu i okoliš koji će rezultirati resursno učinkovitijom proizvodnjom uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i/ili životni vijek proizvoda, uključujući smanjenje resursa potrošenih u proizvodnji Primjeri prihvatljivih troškova: • uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja u proizvodne procese koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa, neto smanjenjem sredstava potrošenih u proizvodnji i/ili zamjenom primarnih sirovina sekundarnim (ponovno upotrijebljenim ili oporabljenim, uključujući recikliranim) sirovinama 40 određene količine proizvoda, te zamjene primarnih sirovina sekundarnim (reciklirani ili ponovno upotrijebljeni materijali koji se obrađuju, a u suprotnom bi bili odbačeni ili obrađeni na način koji je manje prihvatljiv za okoliš). Prihvatljive aktivnosti mogu doprinijeti i dekarbonizaciji te smanjenju štetnih emisija . Prihvatljive su sljedeće vrste aktivnosti: (a) ulaganja u poboljšanje učinkovitosti resursa na jedan ili oba sljedeća načina: – neto smanjenje sredstava potrošenih u proizvodnji određene količine outputa u usporedbi s postojećim proizvodnim procesom kojim se korisnik koristi ili alternativnim projektima ili aktivnostima; – zamjenom primarnih sirovina sekundarnim (ponovno upotrijebljenim ili oporabljenim, uključujući recikliranim) sirovinama
  • Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti

Sažetak natječaja

Cilj ovog poziva je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina, utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.

Očekivani učinak ove mjere jest smanjenje štetnih emisija za najmanje 20% u usporedbi s ulaganjima koja nisu usmjerena na energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije; korištenje reciklata i oporabljivih materijala u ukupnom volumenu materijala u proizvodnji iznosit će najmanje 20%.

Poziv će se usredotočiti na nova ulaganja u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa u malim i srednjim poduzećima te privatnim srednje kapitaliziranim poduzećima, posebno iz energetski intenzivnih industrija, radi ostvarivanja ciljeva EU taksonomije:

–          ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama,

–          održive uporabe prirodnih resursa,

–          prijelaza na kružno gospodarstvo,

–          sprečavanja i kontrole onečišćenja.

Predmet ovog Poziva je poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih poduzeća (mid-caps), iz energetski intenzivnih industrija, koja će rezultirati energetski i resursno učinkovitijim gospodarstvom kroz promicanje kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama i/ili dekarbonizaciji, povećanju korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija.

Rok za predaju dokumentacije:  Od 15.7.2024. 11:00 sati  do 31.1.2025 u 11:00 sati.

Kontakt odjel: 

Odjel za poduzetništvo, poduzetnistvo@simora.hr, 044/544-205

Link:  https://fondovieu.gov.hr/pozivi/108