Naša Nerina Sarkotić je danas na edukaciji “Ponovna uporaba informacija i otvoreni podaci” u Državnoj školi za javnu upravu. Program se provodi u suradnji s Uredom povjerenice za informiranje i Ministarstvom uprave, a svrha mu je stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika u tijelima javne vlasti za primjenu odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama u dijelu u kojem se uređuje ponovna uporaba informacija te objava otvorenih podataka, a kojima se omogućava i osigurava korisnicima pravo na ponovnu uporabu informacija i korištenje otvorenih podataka javnog sektora, nastalih unutar sustava, koje svatko može slobodno koristiti, obrađivati i distribuirati.