Svrha poziva: Razvoj projektne dokumentacije potrebne za provedbu infrastrukturnih projekata u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija u okviru ESI fondova, kako bi se pospješio i ubrzao proces transformacije hrvatskih znanstvenih organizacija u međunarodno konkurentne znanstvene institucije koje stvaraju novu znanstvenu, društvenu i ekonomsku vrijednost. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka u modalitetu privremenog Poziva. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 45.600.000,00 HRK.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

  • Izrada projektne/tehničke dokumentacije za sljedeće vrste infrastrukturnih projekata: – izgradnja IRI infrastrukture – izgradnja nove, preuređenje i dogradnja postojeće IRI infrastrukture ili razvoj i poboljšanje (održavanje građevine ili rekonstrukcija) postojećih objekata IRI infrastrukture u svrhu povećanja njihovog područja rada ili otvaranja novih pravaca istraživanja; – opremanje objekata istraživačke infrastrukture;
  • Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi
  • Angažiranje osobe od strane prijavitelja za voditelja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15), ukoliko je primjenjivo.
  • Upravljanje projektom (administrator projekta)
  • Informiranje i vidljivost
  • Ostale aktivnosti projekta: revizija projekta; provedba horizontalnih načela; usluge vanjskih stručnjaka za pripremu i provedbu postupaka javne nabave

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 13. siječnja 2019. godine. Više informacija OVDJE.