Predstavljamo vam aktualni natječaj Subvencije kamata temeljem odobrenih zajmova HAMAG BICRO-a za 2020. godinu.

Pravo podnošenja prijave na ovaj Javni poziv imaju poduzetnici koji su prilikom podnošenja Zahtjeva na Javni poziv prethodno ostvarili pravo na korištenje jednog od HAMAG BICRO Investicijskih zajmova (ESIF mikro zajmovi, ESIF mali zajmovi, mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj) te Zajmova za obrtna sredstva (ESIF mikro zajmovi, COVID-19 zajmovi i Mikro zajmovi za obrtna sredstva za ruralni razvoj) u 2020. godini.

Potpora može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, odnosno iznos kamatnih stopa odobrenih od strane HAMAG BICRO-a bit će subvencioniran u cijelosti.

Rok za dostavu zahtjeva na ovaj Javni poziv je do 15.12.2020.

 

U videozapisu pogledajte više informacija o ovom natječaju:

 

Ne zaboravite se pretplatiti na YouTube kanal Kutak za poduzetnike SIMORA https://www.youtube.com/channel/UC-7Ujzc5XFlUSQJ4Bp8O_VA/featured  🙂

 

Za više informacija, kontaktirajte nas na simora@simora.hr i/ili kontakt broj 044/544 205.