Na području Krapinsko-zagorske i Sisačko-moslavačke županije, 26. ožujka 2019. godine, je započeo projekt pod nazivom “Znanjem i iskustvom do radnog mjesta”. Svrha projekta je doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada KZŽ i SMŽ kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s lokalnim potrebama i strateškim prioritetima.
Projekt provodi udruga Mine Alternativni Izvori Donacija (skraćeno Mine Aid) u partnerstvu s Učilištem Magistra – ustanovom za obrazovanje odraslih osoba. Projekt je usmjeren na stjecanje potrebnih znanja i vještina koje bi korisnicima omogućile bolje i ravnopravnije snalaženje na tržištu rada. Ciljanu skupinu čine mlade nezaposlene osobe oba spola do 29 godina, nezaposlene žene, te dugotrajno nezaposleni također oba spola. Korisnicima projekta omogućit će se inkluzivna podrška kroz lokalne klubove za zapošljavanje u kojima će se pružati savjetodavne usluge usmjerene na aktivno traženje posla, ali i na emocionalno osnaživanje korisnika. Kreiranjem i provedbom edukativnih programa te niza tematskih radionica u smjeru izgradnje osobnih i profesionalnih kapaciteta cilj je korisnicima podići razinu zapošljivosti i inkluzije.

Predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci, a ukupna vrijednost istog je 988.668,97 kuna. Projekt sufinancira EU iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iznosom od 840.368,60 kn odnosno 85% ukupnih prihvatljivih troškova, dok je 15% osigurano iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, a temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III.