Razvojna agencija SIMORA priključila se nacionalnoj organizaciji “Dana otvorenih vrata EU projekata” organiziravši program nazvan “Zelena vrata Simore” na kojem su prikazani projekti koje je Simora provela ili provodi, a iz područja su zaštite okoliša i čuvanja prirodne baštine, energetske obnove objekata, recikliranja otpada, štednje energije i poboljšanja kvalitete zraka. 

„Politike Europske unije prijašnjih su godina baš zahvaljujući EU fondovima doprinijele ostvarivanju mnogih dobrobiti u području zaštite okoliša i klime, i zato smo se odlučili prikazati to područje čiji su projekti u Sisačko-moslavačkoj županiji vrijedni više od 160 milijuna kuna“, izjavio je direktor SIMORE Mario Čelan. Neki od tih projekata prikazani su i na izložbi fotografija koju su djelatnici Simore pripremili za posjetitelje. Reciklažno dvorište u Velikoj Ludini, energetske obnove 20 školskih objekata u županiji, energetska obnova neuropsihijatrijske bolnice u Popovači, kao i projekt očuvanja prirodne baštine NATURA SMŽ, te zaštite prirode otvorenjem centra Crna roda Osekovo najpoznatiji su projekti Agencije. „Energetske uštede na obnovljenim objektima su veće od 50%, i mi možemo reći da je taj iznos duplo veći od uloženog, a ostao je u našoj županiji bilo kod vlasnika obnovljenih objekata, ustanovama, poduzećima ili fizičkim osobama za neka druga ulaganja.“, rekao je Čelan.

Zamjenik župana Sisačko-moslavačke županije Mihael Jurić posjetio je Simorine urede i istaknuo da s ponosom govori o Razvojnoj agenciji SIMORA, a posebno na temu zaštite okoliša. “Projekti koji pomažu pametnom gospodarenju otpada važni su jer omogućuju ponovnu uporabu predmeta, a to je zadatak koji je stavljen pred sve stanovnike planeta. Također, uspješni primjeri postavljanja solarnih elektrana moraju biti fokus u narednom razdoblju, u kojemu će i svi ostali projekti Simore imati podršku Sisačko-moslavačke županije.”, naglasio je Jurić.

U narednim desetljećima uloga razvojnih agencija bit će još veća, kao i odgovornost za područje razvoja svijesti o okolišu. I zato je SIMORA osim provođenja projekata, pokrenula i rubriku “Simorine eko misli” na svojoj službenoj web stranici kako bi konstantno podsjećala na suočavanje s problemima kao što su gubitak biološke raznolikosti, korištenje prirodnih resursa, učinci klimatskih promjena, te rizici za zdravlje ljudi, te i na taj način doprinijela cilju da “važnost očuvanja okoliša postane način života”.

Zelena vrata Simore posjetili su i partneri Agencije, graodnačelnik Hrvatske Kostajnice Dalibor Bišćan kao i ravnateljica Parka prirode Lonjsko polje Marija Kušmiš.

Inicijator organizacije Dana je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije uz podršku Europske komisije, a ovogodišnji Dani su po cijeloj Hrvatskoj edukativnim radionicama, predavanjima, okruglim stolovima i obilascima, pokazali brojne korisnike koji su uspješno proveli ili još uvijek provode projekte financirane iz fondova Europske unije.