Naziv natječaja: Otvoreni javni poziv za program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“

Objavljen:  Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Prihvatljivi korisnici:  Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) sa statusom tradicijskog odnosno umjetničkog obrta.

Prihvatljivi iznos financiranja: (min – max) Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 3.000,00 eura, a najviši 7.000,00 eura, dok ukupna vrijednost Programa iznosi 470.700,00 eura.

Prihvatljivi troškovi: 

Namjena sredstava: – nabava strojeva, postrojenja i opreme, – nabava alata i inventara, – prilagodba, uređenje i poboljšanje interijera poslovnog i proizvodnog prostora, – uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, – upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva, – nabava usluga u svrhu razvoja proizvoda, – marketinške aktivnosti, – edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika

Sažetak natječaja

Predmet Programa je dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih očuvanju i razvoju tradicijskih obrta koji se pretežito obavljaju ručnim radom i baštine posebne zanatske vještine i umijeća oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture te umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti.

Rok za predaju dokumentacije:

Prijava (Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 2. siječnja do 16. veljače 2024. godine.

Kontakt odjel: 

Odjel za poduzetništvo, poduzetnistvo@simora.hr, 044/544-205

Link:  https://www.hok.hr/aktualno/otvoreni-javni-poziv-za-program-ocuvanje-i-razvoj-tradicijskih-i-umjetnickih-obrta-za-2023