Naziv natječaja:  Otvoreni javni poziv za program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“

Objavljen:  Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Prihvatljivi korisnici: Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge), koji su u većinskom privatnom vlasništvu  osoba koje su pripadnici nacionalne manjine (više od 50%) ili zapošljavaju osobe koje su pripadnici nacionalne manjine, osim onih kojima je pretežita djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (“Narodne novine”, broj 58/07 i 72/07), iz Područja A-Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Prihvatljivi iznos financiranja: (min – max) Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 7.000,00 eura.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 14.000,00 eura.

Prihvatljivi troškovi: 

SKUPINA A • ulaganje u svrhu unaprjeđenje unaprjeđenja proizvodnje i/ili razvoja novih proizvoda/usluga, • prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora.

SKUPINA B • usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda, • marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta, • edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

Sažetak natječaja: Predmet Programa je dodjela bespovratnih sredstava gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2021. godine.

Rok za predaju dokumentacije:Prijave se zaprimaju isključivo od 2. siječnja do 16. veljače 2024. godine.

Kontakt odjel: 

Odjel za poduzetništvo, poduzetnistvo@simora.hr, 044/544-205

Link:  https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390