Naziv natječaja:

Programa potpora male vrijednosti za pomoć pogođenim djelatnostima iz turističkog sektora za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19

Objavljen:

Ministarstvo turizma i sporta

Link:

https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/t-u-r-i-z-a-m/22181

Prihvatljivi korisnici:

Turističke agencije

Prihvatljivi iznos:

Do 10.000,00 kn po zaposleniku

Prihvatljivi troškovi:

 • trošak najma, zakupa odnosno koncesijske naknade, pričuve poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost,
 • trošak električne energije, vode uz pripadajuće naknade, plin, troškovi vezani uz korištenje toplinske mreže,
 • trošak odvoza komunalnog otpada,
 • trošak komunalne naknade,
 • trošak direktne spomeničke rente,
 • pristojba HRT-a, mjesečna naknada za javno korištenje glazbe (ZAMP),
 • trošak interneta, fiksne i mobilne telefonske linije,
 • trošak usluge knjigovodstvenog servisa,
 • trošak održavanja informacijskog sustava,
 • trošak povrata sredstava (avansa) putnicima koji su uplatili svoja putovanja,
 • drugi prihvatljivi troškovi (turistička pristojba, članarine HGK, HOK, i sl.)

Sažetak natječaja:

Cilj poziva je očuvanje i poticanje poslovne aktivnosti subjektima malog gospodarstva koji imaju registriranu djelatnost turističkih agencija, a čiji je rad otežan zbog trajanja epidemije bolesti COVID-19. Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u periodu od 1. siječnja 2020. godine do dana predaje zahtjeva u skladu s raspisanim Pozivom. Ukupni iznos potpore ne može biti veći od 10.000 kuna po prosječnom broju zaposlenih na godišnjoj razini turističke agencije. Jednom korisniku  može se odobriti, temeljem Javnog poziva, samo jedna potpora.

Rok za predaju dokumentacije:

29.listopada 2021 do 15.00 sati.

Kontakt odjel: poduzetnistvo@simora.hr