Naziv natječaja:

Poziv „Razvoj poduzetništva  u gradu Petrinji – faza 2“

Objavljen:  18.10.2021.

Link:

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=339870d7-5248-4104-b3dc-e9860fb88d9f

Prihvatljivi korisnici:

Mikro, mali i srednji poduzetnici

Prihvatljivi iznos:

100.000,00 – 1.400.000,00 kn

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su: ulaganje u materijalnu imovinu, ulaganje u nematerijalnu imovinu, vanjske usluge za ulaganje u unaprjeđenje proizvoda i usluga, ulaganje u marketing i promociju proizvoda i usluga, ulaganje u edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika, priprema prijave na ovaj Poziv, priprema neophodne projektno-tehničke dokumentacije kod infrastrukturnih projekata, priprema i provedba nabave za potrebe projekta, informiranje i vidljivost, upravljanje i rad na projektu te promicanje horizontalnih načela.

Sažetak natječaja:

Ovim Pozivom podržava se proces jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na području grada Petrinje kroz dodjelu potpora male vrijednosti u skladu s Programom dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzetnicima s područja grada Petrinje.

Rok za predaju dokumentacije:

Početak prijava 22.11.2021. od 10:00 sati

27.12.2021. do 16:00 sati

Kontakt odjel:

poduzetnistvo@simora.hr