Naziv natječaja: Sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2022.

Objavljen: 6.5.2022.

Link: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/t-u-r-i-z-a-m/22181

Prihvatljivi korisnici:

o          strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu

o          udruge čije djelovanje je vezano uz izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom

o          strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu

Prihvatljivi iznos:

  • min: 40.000,00 kn
  • max: 200.000,00 kn

Po pojedinom projektu može se tražiti najviše do 70% ukupne vrijednosti projekta. 

Prihvatljive aktivnosti:

–           seminari, radionice, kongresi, konferencije, sajmovi poslova, dani otvorenih vrata i drugi oblici promotivnih aktivnosti motiviranja za obrazovanje i /ili razvoj karijere u turizmu

– organizacija natjecanja

– radionice za opću javnost na teme sukladno ciljevima Natječaja

– aktivnosti koje doprinose intenziviranju suradnje i interakcije između strukovnih škola/fakulteta, učenika/studenata i poslodavaca

– programi usavršavanja i osposobljavanja djelatnika u turizmu, prvenstveno onih koji dolaze u neposredan kontakt s osobama s invaliditetom na temu brige o gostu s invaliditetom (seminari, radionice i drugi oblici stjecanja novih kompetencija, znanja i vještina na temu izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom)

– programi osposobljavanja i usavršavanja osoba s invaliditetom za rad u turizmu i ugostiteljstvu

– radionice za opću javnost na teme sukladno ciljevima Natječaja

Sažetak natječaja:

Opći cilj je osiguranje dostatnog, kvalificiranog i kompetentnog kadra s ciljem razvoja održivog, pristupačnog turizma, a posebni ciljevi su razvijanje svijesti ciljanih skupina o mogućnostima razvoja karijere u turizmu te razvijanje svijesti ciljanih skupina o pristupačnom turizmu.

Rok za predaju dokumentacije: 6.6.2022.

Kontakt: 044 660 115