Naziv natječaja: Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“

Objavljen: 11.05.2022.

Link: http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-zazeli-program-zaposljavanja-zena-faza-iii/

Prihvatljivi korisnici:

  1. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  2. Neprofitna organizacija koja u Statutu ili drugom temeljnom aktu ima predviđeno djelovanje vezano uz obavljanje socijalne djelatnosti

Prihvatljivi iznos:

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 400.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 1.500.000,00 HRK.

Prihvatljivi troškovi:

–           Zapošljavanje žena pripadnica ranjivih skupina u periodu do 6 mjeseci koje će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im primjerice pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.

–           Praćenje i kontrola rada zaposlenih žena pripadnica ciljane skupine

–           izrada promotivnih materijala (AV sadržaja, brošura, letaka, plakata i dr.),

–           organizacija uvodne i završne konferencije za tisak te drugih promotivnih i informativnih događanja (info pult, javna rasprava, okrugli stol i dr.),

–           izrada internetske stranice projekta i/ili stranice na društvenim mrežama i sl.

Sažetak natječaja:

Opći cilj Poziva je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na slabije razvijena područja i područja s većom nezaposlenosti.

Specifični cilj Poziva je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Rok za predaju dokumentacije:

Projektni prijedlozi moći će se podnositi od 25. svibnja 2022. od 9:00 sati. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 31. kolovoza 2022. godine

Kontakt: 044 660 115