U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) HBOR je započeo s provedbom financijskih instrumenata kojima se omogućava izuzetno povoljno kreditiranje investicija subjekata privatnog i javnog sektora – uz kamatne stope od 0,4 posto ili subvenciju kamatne stope do 75 posto.

Izravne kredite iz sredstava NPOO-a moći će koristiti poduzetnici početnici, mladi poduzetnici, društva u vlasništvu i/ili kojima upravljaju žene, poduzetnici koji ulažu na posebna područja RH i poduzetnici koji ulažu u komercijalizaciju projekata temeljenih na istraživanjima, razvoju i inovacijama. Kamatna stopa za kreditiranje projekata koji su većinski usmjereni na zelenu ili digitalnu tranziciju te na komercijalizaciju RDI projekata iznosit će 0,4 posto godišnje, dok će kamatna stopa za ostala ulaganja u konkurentnost i otpornost iznositi 0,8 posto godišnje. Krediti će se odobravati bez naknade za obradu zahtjeva i bez naknade za rezervaciju sredstava, na rok otplate do 15 godina, u koji je uključena i mogućnost korištenja počeka u trajanju do 3 godine.

HBOR će omogućiti značajno sniženje kamatnih stopa za poslovne subjekte svih veličina privatnog i javnog sektora u okviru svojih postojećih programa za financiranje investicija: Investicije privatnog sektora, Investicije javnog sektora te Poduzetništvo mladih, žena i početnika.

Za ulaganje u projekte zelene ili digitalne tranzicije kamatna stopa za korisnika kredita može biti umanjena do 75 posto; za ulaganja na posebna područja RH, uključujući i ulaganja javnog sektora u oporavak od potresa, te ulaganja u RDI projekte do 65 posto, a za ostala ulaganja kojima se povećava konkurentnost i otpornost do 50 posto.

Ukupna vrijednost financijskih instrumenata čijom je provedbom HBOR započeo iznosi 1,1 milijardu kuna.

SI- MO- RA d.o.o. izrađuje poslovne planove i potrebnu dokumentaciju za prijavu na navedene kredite.

Kontakt: poduzetnistvo@simora.hr i 044/544-205