Naziv natječaja:

JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE UKLANJANJA OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ (tzv. “divlja odlagališta”)

Objavljen:

14.4.2021. – FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Link:

https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367

Prihvatljivi korisnici:

Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne samouprave

Prihvatljivi iznos:

do 600.000,00 kn

Prihvatljivi troškovi:

– Plan uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s troškovnikom radova, izrađen od ovlaštene pravne osobe

– Geodetska snimka lokacija/e ukoliko je potrebno raditi,

– Radovi na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i njegovom zbrinjavanju,

– Stručni nadzor nad uklanjanjem otpada odbačenog u okoliš.

Sažetak natječaja:

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) radi neposrednog sufinanciranja sredstvima pomoći jedinicama lokalne samouprave za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta“) u svrhu zaštite okoliša i njegovih sastavnica, te sprečavanja negativnog utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš.

Rok za predaju dokumentacije:

Rok za prijave je do 31.12.2021.

Kontakt odjel: simora@simora.hr