Naziv natječaja:

Mjera usavršavanje zaposlenih

Objavljen:

HZZ

Prihvatljivi korisnici:

Zaposlene osobe kod poslodavaca kojima su potrebne nove kompetencije za zadržavanje radnog mjesta

Prihvatljivi iznos:

do 18.000,00 kn

Intezitet potpore može iznositi najviše 70% ukupnih troškova

– 50% za sva usavršavanja

– 60% za usavršavanja za radnike s invaliditetom i radnike u nepovoljnom položaju

– 60% za srednja poduzeća

– 70% za mala poduzeća

Prihvatljivi troškovi:

  1. Troškovi nastave (teorijske i praktične)

– trošak predavača/mentora (moguć je veći broj predavača/mentora)

– trošak nastavnih materijala, udžbenika i dodatnih pomagala potrebnih za izvedbu teorijskog i praktičnog dijela

usavršavanja.

Troškovi nastave ne smiju biti veći od istog ili sličnog programa obrazovanja koje se provodi u ustanovama za obrazovanje odraslih

  1. Putni trošak predavača/mentora
  2. Putni trošak polaznika (u slučaju kad se nastava provodi na adresi različitoj od adrese na kojoj radnik radi)
  3. Trošak smještaja (osigurano za osobe sa invaliditetom, u slučaju kad se nastava provodi na adresi različitoj od adrese na kojoj radnik radi)

Sažetak natječaja:

Kroz usavršavanje zaposlenim osobama omogućiti stjecanje vještina za rad i zadržavanje radnog mjesta, a poslodavcima osigurati radnu snagu traženih kompetencija. Budući da je riječ o držanim potporama za usavršavanje, mjera se može primijeniti pod određenim uvjetima i to isključivo za zaposlene osobe, i isključivo u programu sufinanciranja što znači da dio troškova osposobljavanja snosi poslodavac, a dio HZZ. Usavršavanje zaposlenih provodi se prema unaprijed definiranom trajanju i programu te je obveza na kraju usavršavanja svakom polazniku izdati potvrdu o stečenim kompetencijama.

Rok za predaju dokumentacije:

Kontakt odjel: simora@simora.hr

Link:

https://mjere.hr/katalog-mjera/potpora-za-usavrsavanje/7