Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je produženje obustave za Skupinu 1 „Pružanje usluge osobne asistencije“, Skupinu 2 „Pružanje usluge komunikacijskog posrednika“ i Skupinu 3 „Pružanje usluge videćeg pratitelja“ otvorenog trajnog poziva „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III“.

Budući da zaprimljeni projektni prijedlozi iznosima dosežu 105 % ukupno raspoloživog iznosa alokacije Poziva te da, do trenutka ove obavijesti za sve pristigle projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan, Ministarstvo, u skladu s važećim Uputama za prijavitelje, produžuje obustavu poziva.

Obustava će biti na snazi do kraja dana 31. svibnja 2021.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. U vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja za predmetni Poziv. Sve informacije dostupne su na: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/razvoj-usluge-osobne-asistencije-za-osobe-s-invaliditetom-faza-iii/