Naziv natječaja: NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Prihvatljivi korisnici: Jedinica lokalne samouprave, trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave, javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola, udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije), vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo.

Prihvatljivi iznos:

  • Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR
  • Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 100.000 EUR
  • Ukupna vrijednost javne potpore po projektu iznosi do 30.000 EUR

Prihvatljivi troškovi:

  • prihvatljivi materijalni troškovi: građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) građevina, kupnja opreme za građevine
  • prihvatljivi nematerijalni troškovi: kupnja ili razvoj računalnih programa
  • prihvatljivi opći troškovi: prihvatljivi su opći troškovi izravno vezani uz provedbu projekta, kao što su usluge arhitekata, inženjera i konzultanata, studije izvedivosti, studije utjecaja na okoliš i sl.

Sažetak natječaja:

Lokalna akcijska grupa Una objavila je Natječaj za provedbu Tipa operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Potpora se dodjeljuje za građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje prihvatljivih projekata. Neki od prihvatljivih projekata su: vatrogasni dom i spremište, društveni dom/kulturni centar, planinarski dom i sklonište, turistički informativni centar, dječje igralište, sportska građevina, biciklistička staza (koja nije sastavni dio ceste), građevina za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi), pješačka zona.

Rok za predaju dokumentacije: Od 23. ožujka do 26. travanja 2021. godine

Kontakt odjel: Odjel za ruralni razvoj

044/660-116
ruralni@simora.hr