Naziv natječaja: 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Objavljen: 16.04.2021.

Prihvatljivi korisnici:  Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Prihvatljivi iznos:

100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Prihvatljivi troškovi: Sanacija poljoprivrednog zemljišta zbog likvefakcije, građenje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture, popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme, nabava domaćih životinja, nabava i sadnja višegodišnjih nasada i višegodišnjeg bilja, kupnja poljoprivrednog zemljišta, opći troškovi.

Sažetak natječaja: Prihvatljiva je obnova poljoprivrednog potencijala na područjima svih JLS u kojima je proglašena prirodna nepogoda zbog potresa 22.3.2020. godine i na području svih JLS u kojima je proglašena prirodna nepogoda zbog potresa od 28.12.2020. godine. Uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika mora iznositi najmanje 30 %.

Rok za predaju dokumentacije:  Od 17. svibnja do 16. srpnja 2021. godine

Kontakt odjel: Odjel za ruralni razvoj

044/660-116    095/308 9201

ruralni@simora.hr

Link: https://ruralnirazvoj.hr/5-2-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala/