Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja.

Prihvatljivi podnositelji: nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom koji nisu koristili niti jedan od oblika mjere stručnog osposobljavanja, odnosno poticanja obrazovanja u provedbi svih dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

Za poticajna sredstva za podmirivanje troškova obrazovanja mogu se kandidirati osobe koje su:

  1. nezaposlene najmanje 15 dana u trenutku podnošenja zahtjeva, ukoliko nisu upisali obrazovanje, ili
  2. obrazovanje upisale nakon 28. veljače 2020., a prije upisa obrazovanja su bile nezaposlene

najmanje 15 dana.

Poticajna sredstva za podmirivanje troškova obrazovanja po ovom javnom pozivu moguće je odobriti za:

  1. stjecanje prvog zanimanja (u programima obrazovanja za stjecanje niže razine srednjeg obrazovanja, trogodišnjim strukovnim programima obrazovanja, četverogodišnjim strukovnim programima obrazovanja),
  2. prekvalifikaciju (za osobe sa stečenom srednjom stručnom spremom za jedno zanimanje radi stjecanja stručne spreme iste obrazovne razine za novo zanimanje te za osobe sa stečenom srednjom školskom spremom radi stjecanja srednje stručne spreme),
  3. osposobljavanje,
  4. usavršavanje, te
  5. stjecanje dodatnih znanja i vještina.

Poticajna sredstva moguće je koristiti samo za jednu od navedenih obrazovnih aktivnosti ili jedan obrazovni program.

Ministarstvo može snositi troškove obrazovanja do iznosa od 12.000,00 kn po osobi, isplatom izravno obrazovnoj ustanovi koja provodi obrazovanje.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom javnom pozivu traje do 14. svibnja 2021.

Sve informacije dostupne su na: https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

 

 

Kontakt: RA SIMORA, Odjel za županijske razvojne programe

Tel: 044/660-115