Naziv natječaja: Elevating the scalability potential of European business (2021) (HORIZON-EIE-2021-SCALEUP-01)

Vrsta akcije: HORIZON-CSA HORIZON Coordination and Support Actions

Objavljen: 13.7.2021.

Link: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2021-scaleup-01-01

Prihvatljivi korisnici: Pružatelji usluga ubrzanja poslovanja poput inkubatora, akceleratora, agencija za inovacije, poslovnih klubova i mreža, regionalnih javnih vlasti i obrazovnih institucija.

Sažetak natječaja: Paneuropska istraživačka i tehnološka infrastruktura, kao pružatelji naprednih usluga i nabavljači najsuvremenijih tehnologija, ima inovacijski potencijal vezan uz razvoj komponenti, instrumenata, usluga i znanja koje bi se moglo bolje iskoristiti za pomicanje ruba postojećih tehnologija i dovesti do njihovog raspoređivanja u društveno korisne ili tržišno orijentirane svrhe. Cilj natječaja je istražiti kako u potpunosti iskoristiti i nadograditi iskustvo i znanje o postojećim ili prethodnim relevantnim inicijativama na paneuropskoj i, prema potrebi, nacionalnoj ili podnacionalnoj razini, koje su iskoristile izgradnju ekosustava s industrijom tijekom izgradnje, rada i nadogradnje istraživačke infrastrukture. Projektni prijedlog bi trebao testirati mogućnost zasnivanja razvoja inovacijskih ekosustava na različitim tehnološkim područjima vezanima uz paneuropsku istraživačku i tehnološku infrastrukturu davanjem bespovratnih sredstava za pilot projekte u tri do pet različitih tehnoloških područja.

Projektni prijedlozi bi trebali:
• identificirati duboke tehnološke mogućnosti povezane s paneuropskom istraživačkom infrastrukturom s probojnim potencijalom;
• procijeniti izvedivost i skalabilnost identificiranih mogućnosti;
• predložiti odabir i grupiranje onih prilika i novonastalih ekosustava koji pokazuju dovoljnu zrelost da pruže jasan potencijal za industrijsku provedbu;
• identificirati one mogućnosti s najvećim potencijalom za industrijsku primjenu s društvenom ili tržišnom vrijednošću;
• pokrenuti i ocijeniti pozive za dodjelu bespovratnih sredstava pilot projektima u identificiranim tehnološkim područjima;
• procijeniti ishod pilot potpora.

Rok za predaju dokumentacije: 10.11.2021

Kontakt odjel: EU odjel

euodjel@simora.hr