Naziv natječaja

Pozivi za dostavu projektnih prijedloga u sklopu Programa za okoliš i klimatske promjene (LIFE)

Objavljeno

13.07.2021.

Link

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

Prihvatljivi korisnici

-Pravne osobe registrirane na području Europske unije

-Javna i privatna tijela iz zemalja članica EU

-EFTA

-Zemlje kandidati i potencijalni kandidati

-Zemlje na koje se primjenjuje Europska politika susjedstva

Na program LIFE mogu se prijaviti sve pravne osobe registrirane na području Europske unije. Program LIFE u novom je programskom razdoblju uključen u Funding & Tenders Portal kao integriranu ulaznu točku za sudionike u financijskim programima i natječajima kojima upravljaju Europska komisija i druga EU tijela.

Sažetak

Europska komisija otvorila je natječaj za program LIFE za 2021. godinu. Natječaj je otvoren 13. srpnja a u donjoj tablici navedene su prijavne faze te rokovi prijave za pojedine potprograme i vrste projekata.

U novom programskom razdoblju 2021.-2027. sufinancirat će se projekti iz dva područja

i četiri potprograma:

-Okoliš

-Priroda i bioraznolikost

-Kružno gospodarstvo i kvaliteta života

-Klimatske akcije

-Ublažavanje i prilagodba klimatskim promjenama

-Tranzicija prema čistoj energiji

  Potprogram Akcija Objava Rok za prijavu
1 NAT Priroda i bioraznolikost – Strateški projekti za prirodu (SNAP) 13. 7. 2021. 19. 10. 2021. (sažetak)

7. 4. 2022. (puni projektni prijedlog)

2 ENV Kružno gospodarstvo i kvaliteta života – Strateški integrirani projekti (SIP) 13. 7. 2021. 19. 10. 2021. (sažetak)

7. 4. 2022. (puni projektni prijedlog)

3 CLIMA Klimatske promjene – Strateški integrirani projekti (SIP) 13. 7. 2021. 19. 10. 2021. (sažetak)

7. 4. 2022. (puni projektni prijedlog)

4 NAT Priroda i bioraznolikost – Standardni projekti djelovanja (SAP) 13. 7. 2021. 30. 11. 2021.
5 ENV Kružno gospodarstvo i kvaliteta života – Standardni projekti djelovanja (SAP) 13. 7. 2021. 30. 11. 2021.
6 CLIMA Klimatske promjene – Standardni projekti djelovanja (SAP) 13. 7. 2021. 30. 11. 2021.
7 CET Prijelaz na čistu energiju – Akcije koordinacije i podrške (CSA) 13. 7. 2021. 12. 1. 2022.
8 NAT ENV CLIMA CET Tehnička podrška za pripremu strateških projekata (TA) 13. 7. 2021. 22. 9. 2021.
9 NAT ENV CLIMA CET Operativna bespovratna sredstva za neprofitne organizacije 13. 7. 2021. 28. 9. 2021.
10 NAT ENV CLIMA CET Izradnja kapaciteta za države članice s niskom efektivnom participacijom (TA) III kvartal 2021.

 

Kontakt odjel

simora@simora.hr