Naziv natječaja:

JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini na području Republike Hrvatske

Objavljen:

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

Objavljen 25. siječnja 2021. godine

Zahtjev za sufinanciranje prilagodbe građevine po ovom javnom pozivu mogu podnijeti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • Djeluju na području Republike Hrvatske,
  • Provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice,
  • Zahtjev podnose za prilagodbu postojećih objekata.

Prihvatljivi iznos:

Sufinanciranje će se temeljiti na raspoloživim sredstvima osiguranim u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu, temeljem Programa „Skrb za hrvatske branitelje“  u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 kuna, koja će se sredstva dodjeljivati prema pristiglim zahtjevima koji u potpunosti ispunjavaju uvjete Javnog poziva.

Prihvatljivi troškovi:

Građevine, njezin dio ili oprema na području republike Hrvatske čija će prilagodba ili uređenje biti sufinancirano sredstvima Državnog proračuna u 2021. godini jesu:

  • Građevine javne i poslovne namjene,
  • Njezin dio ili oprema: rampa, dizalo, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma, ulazni prostor, stubište, WC, kupaonica, učionica, ulaz u vodu na plaži i na bazenu, orijentacijski plan za kretanje u građevini, stajalište, peron i dr.; svi s planiranim završetkom radova do 31. prosinca 2021. godine.

Nisu prihvatljivi za sufinanciranje troškovi nabave gusjeničara, troškovi izrade projektne dokumentacije i troškovi nadzora.

Sažetak natječaja:

Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom objavljen je s ciljem izgradnje obveznih elemenata pristupačnosti i/ili da udovoljavaju uvjetima uporabe pomagala osoba s invaliditetom na način i u slučajevima propisanim Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

Rok za predaju dokumentacije:

Do 23. veljače 2021. godine

Kontakt odjel: info@rk-smz.hr

Link: https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919